Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) – MERCOSUR IPR SME POMOĆ – 2013

Konkursi

European-Commission-new-logoEVROPSA KOMISIJA

 “Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP)  Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) –
MERCOSUR IPR SME POMOĆ – 2013”

Datum objavljivanja: 27. Februar 2013.
Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 30. April 2013.

Ciljevi ovog poziva za predloge:

•    Opšti cilj:
–  pružanje usluge podrške EU pomoći malim i srednjim preduzećima (SME) radi zaštite i ostvarenja njihovih prava intelektualne svojine (IPR) vezano za MERCOSUR region (uključujući Čile)

•    Specifični ciljevi i aktivnosti:
–  pružanje prve linije usluga savetovanja o zaštiti i sprovođenju prava intelektualne svojine u obuhvaćenom regionu, kao i stručnih usluga i usluga signalizacije
–  razvoj i obezbeđenje materijala za pravnu pozadinu za EU mala i srednja preduzeća
–  obezbeđenje predavača i materijala za obuku o MARCOSUR sprovođenju prava intelektualne svojine i srodnim temama za radionice i ordinacije za mala i srednja preduzeća u EU i oko pokrivene regije
–  pravljenje višejezičnog web portal za zaštitu prava intelektualne svojine u MERCOSUR regionu (sa fokusom na to kako zaštititi prava intelektualne svojine u tipičnim poslovnim situacijama)
–  kreiranje mreže za informisanje malih i srednjih preduzeća o najnovijim kretanjima u oblasti prava intelektualne svojine i dostupnoj podršci za sprovođenje
–  praćenje izabranih predmeta iz oblasti prava intelektualne svojine i uticaja politike intelektualne svojine na mala i srednja preduzeća u MERCOSUR regionu u cilju da se Evropskoj komisiji, malim i srednjim preduzećima i drugim evropskim organizacijama pruže relevantne informacije
–  učestvovanje na sajmovima ili “partenariat” događajima
–  obezbeđenje osnovne podrške za početne kontakte sa lokalnim agencijama za sprovođenje zakona u MERCOSUR regionu

Maksimalni budžet dostupan u okviru ovog poziva za predloge projekta: 600 000 evra
–  maksimalna stopa EU kofinansiranja od prihvatljivih troškova: 90 %
–  samo ograničen dao projekta može biti podugovoren, do 20 % prihvatljivih troškova

Prihvatljivi aplikanti:
–  članice Evropske unije, Latinska Amerika (Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj, Venecuela, Čile), zemlje kandidati (Hrvatska, Makedonija, Turska), članice Evropskog ekonomskog područja (Island, Lihtenštajn, Norveška), Balkan (Srbija, Crna Gora, Albanija)
–  korporacije, unije federacija, komore, mala i srednja preduzeća

Više informacija na:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=58-G-ENT-CIP-12-B-NN05C05&specificProgram=EIP