Ambasada Finske u Srbiji dodeljuje sredstva nevladinim i nepolitičkim organizacijama

Konkursi

DemocracyFOND ZA LOKALNU SARADNJU AMBASADE FINSKE

Ambasada Finskeu Srbiji dodeljuje sredstva nevladinim i nepolitičkim organizacijama

Cilj Fonda je podrška Srbiji u održivom razvoju u oblasti jačanja demokratije, dobrog upravljanja, ljudskih prava i sektora vezanih  za zaštitu životne sredine, a sve u vezi sa procesom integracije Srbije u EU.

Prioriteti za 2013. godinu uključuju:
1.    Demokratiju, dobro upravljanje i jačanje vladavine zakona
2.    Ljudska prava i manjine
3.    Životna sredina, održiva upotreba prirodnih resursa , uključujući čiste tehnologije i obnovljivu energiju

Ukupan budžet Fonda za lokalnu saradnju za 2013 je 200.000 EUR, ali sredstva namenjeana pojedinačnim koknursima su procenjena na oko 40 000 evra. Trajanje prokjekta je maksimalno 2 godine.

Za sredstva se može aplicirati putem formulara koji se može preuzeti ovde:  Application form

Aplikacije se šalju na sledeću adresu:
Embassy of Finland/Fund for Local Cooperation
29, Birčaninova Street
11 001 Beograd

Samo sledeće informacija poslati na mail adresu sanomat.beo@formin.fi sa predmetom“Fund for Local Cooperation 2013”:

I  Informacije o aplikantu
II  Informacije o predlogu projekta (uključujući i budžet)

Rok za predaju aplikacija je 8. april 2013. Ambasada će obavestiti sve aplikant o odlukama o finansiranju.

Više informacija ćete naći ovde  FLC leaflet 2013

Link