Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima

Konkursi

studentsMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE, na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12), člana 87. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10) i Rešenja ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj: 451-02-61/2013-05 od 10. januara 2013. godine, raspisalo je javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2013. godini, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 7 od 23.01.2013.godine.

Predmet konkursa jeste dodela dotacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2013. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, kulturno-obrazovnih-zabavnih, sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i organizovanje odmora i oporavka studenata

Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom jeste petnaest dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Službeni glasnik Republike Srbije“ (do 07.02.2013.).

Konkursna dokumentacija se može preuzeti ovde.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektoru za visoko obrazovanje, investicije, učenički i studentski standard i javne nabavke, Beograd, Zahumska 14, ili na telefon: 011/2403-036.

Link