Škola socijalnog preduzetništva

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

“Škola socijalnog preduzetništva”

U želji da doprinese razvoju socijalnog preduzetništva Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Centrom za razvoj socijalnog preduzetništva i uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, realizuje projekat „Platforma za socijalno preduzetništvo“, finansiran od Ambasade kraljevine Norveške u Srbiji.

Najvažniji cilj projekta jeste unapređenje veština i znanja za efikasno vođenje socijalnih preduzeća, kao i razvijanje ideja koje se mogu realizovati kroz razvoj preduzetničkih planova. S tim u vezi, pozivamo Vas da aplicirate za Školu socijalnog preduzetništva koja je namenjena svim pojedincima i/ili organizacijama koje žele da razviju svoja znanja i veštine u oblasti socijalnog preduzetništva ili da započnu sopstveni biznis. Ovaj Edukativni program, kao jedna od aktivnosti projekta, podrazumeva edukaciju kroz teorijski i praktičan rad, kao i podršku u pripremi socijalnih biznis planova.

CILJEVI EDUKATIVNOG PROGRAMA:
– Unapređenje znanja i svesti o mogućnostima socijalnog preduzetništva u zajednici
– Sticanje znanja i veština za razvoj socijalnog preduzeća kroz izradu soc/biznis planova
– Uspostavljanja partnerstava između socijalnih preduzetnika i poslovnog/javnog sektora

Pohađanje programa i razvoj biznis plana omogućava dobijanje sertifikata o završenoj obuci, kao i stvaranje mreže međusobne podrške samih učesnika.

Učešće u Školi Socijalnog preduzetništva će izboriti svi oni koji u svojoj aplikacionoj prijavi pokažu najveći potencijal svoje preduzetničke ideje. Tim za selekciju će odabrati najviše 20 učesnika koji će imati obuku u trajanju od 5 dana, počevši od 26. novembra do 01. decembra 2012. godine. Putne troškove, kao i troškove smeštaja i ishrane, snosi u potpunosti Forum mladih sa invaliditetom.

KAKO SE PRIJAVITI?
Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite prijavni formular uz koji ćete poslati i svoju biografiju. Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da Vaša ideja bude što realnija. Posebno će se vrednovati ideje koje imaju inovativni pristup u razvoju socijalnog preuzetništva.

Rok za podnošenje prijava je 31. oktobar 2012. godine.
Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavni formular možete naći na internet adresi www.fmi.rs.
Popunjeni prijavni formulari se šalju na e-mail adresu:
socijalnopreduzetnistvo@fmi.rs

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011 32 48 347.

Link