Reprogramiranje pojedinih kreditnih linija

Savet Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede na sednici koja je održana 19.10.2012 godine doneo je odluku o reprogramiranju pojedenih kreditnih linija na osnovu preporuke Vlade AP Vojvodine o ublažavanju štete koje su nastale kao posledica sušе. Reprogramiraju se: 1. Kreditna linija za podizanje višegodišnjih zasada voća do 15.oktobra 2013 godine. 2. Kreditna linije za nabavku […]

Nastavi

Za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata u Vojvodini 200 miliona dinara

Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine izdvojiće 200 miliona dinara za finansiranje projekata za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata u toj pokrajini, a protokol o saradnji potpisali su pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Bajić Pavićević i direktor Fonda Nebojša Malenković. – Potpisivanje sporazuma je prvi korak u saradnji Sekretarijata za energetiku i mineralne […]

Nastavi