Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

Konkursi

gradimo zajednoMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

U cilju poboljšanja uslova za život i rad građana u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

Sredstva za finansiranje 50% ukupne vrednosti svih projekata u okviru Programa, u iznosu od 204.995.000 dinara,  obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu iz zajma Evropske investicione banke. Preostala sredstva u visini od 50% obezbeđuju se iz budžeta jedinica lokalne samouprave.

Sredstva su namenjena finansiranju realizacije lokalnih i regionalnih infratsrukturnih projekata u oblasti:
•    putne infrastrukture
•    infrastrukture u oblasti obrazovanja i naučnih istraživanja
•    infrastrukture u oblasti školskog sporta  (školske sportske sale i tereni)
•    zdravstvene i socijalne infrastrukture
•    kulturno-istorijskog nasleđa

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat. Ukoliko se prijavljuje regionalni projekat, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju projekat.

Jedinica lokalne samouprave može podneti jedan predlog projekta za dodelu sredstava.
Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete.

Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa. Na predloženu listu projekata mora se pribaviti saglasnost Evropske investicione banke.

Rok za prijavu projekta po ovom javnom pozivu ističe 21. februara 2014. godine.

Detaljnije