Konkurs za sufinansiranje troškova učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje troškova učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO 2012

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće  troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na Međunarodnom sajmu investicija i nekretnina INVESTEXPO 2012 godine koji se održava od 23. do 25. oktobra 2012. godine u Novom Sadu.

Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 2.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu u razdelu 11 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Cilj Konkursa je predstavljanje lokalnih razvojnih ekonomskih, infrastrukturnih i društvenih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja i unapređenja međuopštinske saradnje.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu učestvovaće najviše do 80% od ukupne vrednosti projekta jedinica lokalne samouprave za predstavljanje na Sajmu.

Sufinansiraće se: troškovi zakupa i opremanja prostora i štanda, troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na Sajmu INVESTEXPO 2012  i troškovi promocije uspešnih investicionih projekata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 30/2010) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 69/2011) čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka: Ada, Apatin, Alibunar, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bečej, Vrbas, Žabalj, Žitište, Irig, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Plandište, Ruma, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Temerin, Titel, Čoka i Šid.

2.  Sredstva za sufinansiranje dodeljivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 100.000,00 dinara po podnetom predlogu projekta za jednu jedinicu lokalne samouprave, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko dve ili više jedinica lokalnih samouprava (partnera) podnesu Predlog projekta za zajednički nastup na sajmu svaka ima pravo na iznos sredstava iz stava 1. ove tačke, a jedinice lokalne samouprave su dužne da obezbede učešće od minimalno 20% od ukupne vrednosti projekta.

3. Prijave na konkurs jedinica lokalnih samouprava za nastup na Sajmu „INVESTEXPO“ 2012 podnose se na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna prateća dokumentacija.

Navedeni obrasci se mogu preuzeti OVDE.

4. Lista neophodne prateće dokumentacije nalazi se u okviru obrazca predloga projekta.

5. Prijavni konkursni obrazci dostavljaju se u štampanom obliku, jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs za nastup jedinica lokalnih samouprava na Sajmu „INVESTEXPO“ podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  do  01. 10. 2012. godine.

6. Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

7. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

8. Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

9. Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu.
10. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugi pravni lek.

11.Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju lokalnu samoupravu.

12. Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaključiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova učešća na Međunarodnom sajmu  „INVESTEXPO“ 2012, sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,  a nakon realizacije projekta priložiće detaljne narativne i finansijske izveštaje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: karol.werle@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.

Link