Konkurs – šumarstvo

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 72.333.807,40 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma na zemljištu u vlasništvu fizičkih lica na ukupnoj površini do 100 hektara

2.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma u svojini pravnih lica na površini do 20 hektara

3.    Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik na površini do 600 hektara

4.    Proizvodnja šumskog sadnog materijala

5.    Zaštita šuma i šumskih zasada

6.    Zaštita šuma od požara

7.    Naučno-istraživački rad

Rokovi za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  su:
•    za tačke 1. i 2. zaključno sa 14.09.2012. godine,
•    za tačku 3. zaključno sa 22.06.2012. godine,
•    za tačke 4,5,6 i 7.  zaključno sa 20.07.2012. godine.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE