Javni poziv ženama u poljoprivredi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv ženama u poljoprivredi – Program obuke žena u agrobiznisu

Konkursna dokumentacija

Tags: