Javni poziv za izbor preduzetnica koje će biti korisnici usluga mentoring

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za izbor preduzetnica koje će biti korisnici usluga mentoring

U okviru projekta Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije objavljuju

Javni pozivza izbor dvadeset preduzetnica koje će biti korisnice usluge mentoringa
Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije realizuju dvogodišnji projekat „Mentori ženskog preduzetništva“ u okviru kojeg će dvadeset preduzetnica imati mogućnost da unapredi svoje poslovanje korišćenjem usluga mentoringa.

Korisnik mentoring usluga je preduzetnica koja:
– ima svoje preduzeće ili preduzetničku radnju i posluje najmanje  jednu, a najviše četiri godine
– ima najmanje jednog zaposlenog i stalno unapređuje svoje poslovanje
– ima potrebu za podrškom mentora kako bi se  što bolje pripremila za preduzetničke  izazove i prevazišla ih na najbolji mogući način

Ukoliko ste zainteresovani da budete korisnica mentoring usluga, potrebno je da dostavite:
– radnu biografiju, popunjenu prijavu i izjavu o istinitosti priloženih informacija (obrasce prijave i izjave možete preuzeti na www.narr.gov.rs i www.poslovnezene.org.rs)

Korisnice mentoring usluga imaće priliku da:
– dobiju besplatnu kontinuiranu pomoć mentora kako bi unapredile svoje poslovanje
– promovišu svoje poslovanje
– doprinesu razvoju ženskog preduzetništva u svom regionu i državi

Prijave se dostavljaju poštom, lično ili putem elektronske pošte:
Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar ili
Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11000 Beograd
e-mail: wem@narr.gov.rs

Rok za slanje prijava je 16. decembar 2011. godine.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj:
Sonja Manojlović 011/2060-851
Dragana Ugrenović, 011/2060-832
ili wem@narr.gov.rs.

Konkursna dokumentacija