Javni poziv za izbor preduzetnica koje će biti korisnici usluga mentoring

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za izbor preduzetnica koje će biti korisnici usluga mentoring U okviru projekta Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije objavljuju Javni pozivza izbor dvadeset preduzetnica koje će biti korisnice usluge mentoringa Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena […]

Nastavi

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. […]

Nastavi