Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za kontrolu proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za kontrolu proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o oznakama geografskog porekla, Rešenja o ovlašćivanju broj 119-01-56/2011-09 i Zakona o državnoj upravi objavljuje Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla.

Cilj javnog poziva je ovlašćivanje sertifikacionih tela radi uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, tako što se utvrđuje usklađenost kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, način proizvodnje proizvoda i poreklo sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

Za dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom možete se obratiti na telefon 011/3622 312 .

Dokument Javnog poziva možete pogledati i preuzeti ovde

Prijave za javni poziv podnose se do 28. oktobra 2011. godine.

Link