Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog Programa prekogranične saradnje

Konkursi

DIREKTORAT IPA JADRANSKOG PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE, ABRUCO REGIJA, UPRAVA ZA MEĐUNARODNE POSLOVE U SARADNJOM SA KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE. NACIONALNIM TELOM U REPUBLICI SRBIJI I NACIONALNIM TELIMA U OSTALIM ZEMLJAMA UČESNICAMA U PROGRAMU (ALBANIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, REPUBLIKA HRVATSKA, REPUBLIKA GRČKA, REPUBGŠKA ITALIJA, CRNA GORA I REPUBLIKA SLOVENIJA)

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog Programa prekogranične saradnje

finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije i sufinansiranog od strane zemalja učesnica u Programu. Ukupan iznos raspoloživih EU sredstava za ovaj poziv iznosi 69.684.615 evra.

Republika Srbija je u fazi postepenog izlaska iz Programa čime se podnosiocima projekata iz Srbije omogućava da do kraja 2015. godine učestvuju u akivnostima iz oblasti institucionalne saradnje u okviru sledećih programskih prmoriteta:

1. Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja;
2. Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika;
3. Dostupnost i mreže.

Vodeći podnosilac predloga projekta mora dostaviti kompletnu prijavu Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa do 02. novembra 2011. godine.

Prijavna dokumentacija i detaljma uputstva za aplikamte uključujući i način donošenja prijave mogu se preuzeta sa sajta Programa; www.adriaticipacbc.org. Pored osnovnih informacija o Programu i Pozivu, obaveštenju o datumu i mestu održavanja informativnog seminara ćete naći na www.evropa.gov.rs (pod IPA Cross Border Cooperation Serbia) i na sajtu Programa.