Prijava za ucesce u popisu za opstinske / gradske instruktore

Konkursi

PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA OPŠTINSKE/GRADSKE INSTRUKTORE

Zadaci opštinskih/gradskih instruktora:

  • obuka popisivača
  • obilazak terena pred popis i provera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu
  • organizacija i praćenje rada 8-10 popisivača
  • pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca
  • drugi poslovi po nalogu popisne komisije i republičkog instruktora

Period angažovanja: od 21. septembra do 15. oktobra 2011. godine (radi se i vikendom).

Popisna komisija može po potrebi angažovati instruktora za obavljanje drugih popisnih aktivnosti i nakon navedenog perioda.

Opšti uslovi za kandidate:

  • državljanstvo Republike Srbije
  • najmanje 18 godina starosti
  • stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju

Prijavljivanje i selekcija kandidata za obuku:

Prijavljuje se isključivo popunjavanjem elektronske prijave, od 5. do 31. jula 2011.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u opštini u kojoj stanuje. Izuzetno, kandidati koji su zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi treba da konkurišu za instruktore u opštini u kojoj rade.

Po isteku termina za prijavljivanje, Republički zavod za statistiku formira spiskove prijavljenih kandidata po opštinama i gradovima i dostavlja ih popisnim komisijama.

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata od potrebnog broja instruktora kandidati se rangiraju prema ostvarenom broju bodova, pri čemu prednost imaju kandidati sa višim nivoom obrazovanja, matičari, šefovi mesnih kancelarija, sekretari mesnih zajednica, rukovodioci opštinskih stručnih službi, geodete zaposlene u službama za katastar nepokretnosti, statističari, anketari i statistički saradnici koji su u prethodne tri godine učestvovali u statističkim istraživanjima Republičkog zavoda za statistiku, kao i nezaposlena lica prijavljena Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Popisne komisije vrše konačan izbor kandidata za obuku, poštujući redosled kandidata na spisku (biraju se najbolje rangirani kandidati). U slučaju kada veći broj kandidata ima isti broj bodova popisna komisija bira kandidate vodeći računa o potrebi da se obezbedi što bolja teritorijalna pokrivenost svih naselja na području opštine/grada, a ukoliko ni na taj način nije moguće odrediti potreban broj kandidata, prednost se daje kandidatima sa većim brojem ostvarenih bodova po osnovu iskustva u statističkim istraživanjima, odnosno po osnovu poslova koje kandidat obavlja.

Spiskovi kandidata koji su izabrani za obuku biće objavljeni najkasnije do 10. avgusta 2011. godine u prostorijama popisnih komisija u opštinama i gradovima.

Svi kandidati za opštinske/gradske instruktore koji su ušli u uži izbor obavezni su da u periodu od 10. do 12. avgusta popisnoj komisiji podnesu na uvid sledeća dokumenta:
– ličnu kartu ili pasoš;
– diplomu ili overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
– uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica;
– uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (samo nezaposleni kandidati);
– potvrdu od poslodavca o poslovima koje kandidat obavlja (samo zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi, Republičkom geodetskom zavodu i zavodima za statistiku).

Iskustvo iz statističkih istraživanja u prethodne tri godine proverava Republički zavod za statistiku iz svojih evidencija.

Obuka i testiranje:
Trodnevna instruktaža za kandidate koji su ušli u uži izbor i koji su podneli svu traženu dokumentaciju organizuje se u periodu od 12. do 14. ili od 15. do 17. septembra. Termin održavanja obuke i raspored kandidata određuje popisna komisija. Prisustvo instruktaži je obavezno. U okviru obuke biće organizovano testiranje kandidata u cilju provere stečenih znanja. Kandidati koji polože završni test angažuju se za rad u popisu u svojstvu opštinskog/gradskog instruktora.

Napomena:
Kandidati za opštinske/gradske instruktore koji ne budu ušli u uži izbor mogu konkurisati za rad u popisu u svojstvu popisivača. Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače biće objavljen u sredstvima javnog informisanja najkasnije do 5. avgusta 2011. godine. Kandidati će se prijavljivati lično u prostorijama popisnih komisija u opštinama u kojima stanuju u periodu od 15. do 19. avgusta.

Ukoliko imate problema sa popunjavanjem elektronske prijave pozovite broj 011/2412-443.

UPUTSTVO

PRIJAVITE SE OVDE