Podrška udruženjima preduzetnika

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Podrška udruženjima preduzetnika

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je raspisala javni poziv za  podršku udruženjima preduzetnika za 2011. godinu, kojim se pruža bespovratna finansijska podrška za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja preduzetnika i njihovih članova.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 11 miliona 300 hiljada dinara.

Javni poziv će trajati od 27. juna do 25. jula, finansiraće se aktivnosti koje su započete posle dana objavljivanja  Javnog poziva, dok je krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata 30. novembar 2011. godine.

Prijave sa pratećom dokumentacijom podnose se lično najbližoj regionalnoj agenciji odnosno centru.

Link