Do 29. aprila moguća izmena podataka u godišnjim finansijskim izveštajima

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je danas da je 29. april poslednji datum do kada je moguće podneti zahtev za izmenu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja.

– Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu neće prihvatati zamene dostavljene posle tog datuma, odnosno dalja korekcija podataka biće moguća samo na osnovu izveštaja revizora ili naloga nadležnog državnog (inspekcijskog) organa – navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, APR će do aprila završiti preliminarnu zbirnu obradu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. godinu.

Ti podaci će biti 9. maja objavljeni na veb adresi www.apr.gov.rs i biće dostupni javnosti u naredne tri godine.