Odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 200.000.000,00 dinara Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), namenjenoj kreditiranju […]

Nastavi

Kredit za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika 1. NAMENA KREDITA Finansiranje razvoja projekata, podsticanje privredne aktivnosti, povećanje i podizanje stepena konkurentnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja u sektoru proizvodnje i usluga, obezbeđenje energetske efikasnosti, stvaranje uslova za povećanje obima i intenziviranje poljoprivredne […]

Nastavi

Kratkoročni kredit za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE Oaveštenje o uslovima odobravanja kratkoročnih kredita za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika 1. NAMENA KREDITA Finansiranje podsticaja izvoza. Korisnik kredita ne sme smanjiti broj zaposlenih u periodu korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji je imao u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva. Za realizaciju navedenih ciljeva planirana […]

Nastavi