Za prekograničnu saradnju sa Rumunijom 15,3 mil EUR IPA fondova

Vesti

Kancelarija za evropske integracije Srbije i rumunsko Ministarstvo regionalnog razvoja i turizma objavili su 25. marta drugi poziv za predloge projekata iz evropskih pretpristupnih fondova u vrednosti od 15,3 mil EUR.

Evropsko finansiranje je u okviru programa IPA za prekograničnu saradnju Srbije i Rumunije, koji je pokrenut 2003. godine.

Za finansijsku podršku mogu da konkurišu projekti u oblasti ekonomskog i socijalnog razvoja, zaštite životne sredine i pripreme za vanredne situacije.

EU pomaže projekte prekogranične saradnje za koje je potrebno od 30.000 EUR do maksimalno 2 mil EUR, od čega 85% može da bude iz IPA fondova, a 15% su dotacije korisnika programa.

Rok za predlaganje projekata je 27. jun 2011.