Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća

Konkursi

BCIF

Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva raspisuje poziv socijalnim preduzećima u Srbiji za stručnu podršku u unapređenju poslovanja. Konkurs je deo projekta pod nazivom Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća koji finansijski podržava španski Fond za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja (MDG F) u okviru programa “Zapošljavanje i migracije mladih“.

Polazeći od stanovišta da je model socijalnog preduzeća značajan u društvenim, ekološkim i ekonomskim promenama, odnosno verovanja da korišćenjem principa tržišta socijalna preduzeća mogu umnogome doprineti rešavanju aktuelnih društvenih problema, organizujemo program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća. Ideja programa je da se već pokrenutim socijalnim preduzećima obezbedi stručna podrška i tako unapredi njihovo poslovanje, kao i da se primeri dobre prakse prepoznaju, promovišu i posluže kao podsticaj drugima za pokretanje sličnih inicijativa.

Konkurs je namenjen socijalnim preduzećima (programima socijalnog preduzetništva) sa područja Srbije bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, privatna preduzeća, zadruge, konzorcijumi itd.).

Pojedinci, međunarodne organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Prijave se primaju do 31. januara 2011. godine (do 17:00h).

Kako konkurisati za program
Uputstvo za prijavljivanje
Prijavni formular

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva je posvećena razvoju i unapređenju socijalnog preduzetništva u Srbiji. Osnovana je od strane organizacija koje su u svom dosadašnjem radu kroz različite aktivnosti pokrenule primenu ovog koncepta u Srbiji: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS), SMart Kolektiv i Grupa 484. Koalicija sprovodi programe za podršku razvoju socijalnih preduzeća, zalaže se za stvaranje podsticajnog okruženja i promoviše značaj koncepta za ekonomski napredak i održivi razvoj društva, sa ciljem da se uspostavi platforma/okvir za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Link