Zapis sa oznakom ‘BCIF’

Aktivne zajednice

bcifBCIF

Aktivne zajednice

Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 350.000 dinara (3.500 evra) incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Za finansijsku pomoć mogu konkurisati i registrovane i neformalne grupe, dok predlozi projekata mogu biti pisani na srpskom, romskom, mađarskom ili albanskom jeziku. U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora. Naše iskustvo je pokazalo da uključenje različitih subjekata u zajednici omogučava kreativnija, potpunija i trajnija rešenja problema.

Rezultati ovih projekata na najbolji način pokazuju da pozitivne promene u mnogim slučajevima ne zavise toliko od količine novca, koliko od volje, entuzijazma i znanja, i da mnogi od problema sa kojima se susrećemo mogu biti rešeni i sa manje sredstava nego što se obično pretpostavlja.

Kako konkurisati za program Aktivne zajednice

Rok za konkurisanje:
Projekti za program Aktivne zajednice se podnose tokom cele godine, a Odbor za donacije odlučuje o projektima tri puta godišnje.

Procedura dodele donacija
Za sve programe BCIF ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom javnog procesa selekcije projektni predlozi za program Aktivne zajednice se razmatraju na sledećim nivoima:

1. Kancelarija BCIF-a
2. Lokalni savetnici/ce
3. Odbor za Aktivne zajednice

Ovde možete videti uspešne priče iz lokalnih zajednica, ili pogledati najčešće postavljana pitanja u vezi sa programom Aktivne zajednice.

Link

VIRTUS – Nagrada za kompaniju koja brine

BCIF

Otvoren šesti konkurs nagrade VIRTUS – Nagrada za kompaniju koja brine

Balkanski fond za lokalne inicijative uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) raspisuje šesti konkurs za VIRTUS nagradu za korporativnu filantropiju  04. oktobra 2012. godine. Konkurs je otvoren za sve domaće i strane kompanije, korporacije, javna i državna preduzeća, mala i srednja preduzeća, medijske kuće, kao i korporativne fondove i fondacije, sa izuzetkom neprofitnih organizacija, javnih ustanova i organa uprave.

Rok za prijem prijava je 02. novembar 2012.godine.

VIRTUS nagrada, ustanovljena 2007. godine, prva je i najznačajnija nagrada za korporativnu filantropiju u Srbiji koja promoviše društveno odgovorno poslovanje kao sastavni deo održivog razvoja kompanija. Namenjena je, kako velikim kompanijama, tako i  malim i srednjim preduzećima i pojedincima koji su tokom 2011/12. godine na najdelotvorniji način doprineli opštem dobru pružajući materijalnu ili drugu vrstu podrške neprofitnim akcijama ili organizacijama civilnog društva. Kandidate za nagrade mogu da predlože svi zainteresovani građani, pojedinci, neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije, a i same kompanije i preduzeća mogu da prijave svoje programe.

„Uprkos velikoj društveno ekonomskoj krizi u kojoj se kao zemlja i pojedinci nalazimo, kroz svakodnevne aktivnosti u koje je BCIF uključen več godinama, svedoci smo da mali koraci i zajednički filantropski napori mogu biti na dobrobit zajednice i na duže staze doneti promenu. Zato i ove godine, ponovo pozivamo sve koji se mogu prijaviti na konkurs, da svojim ličnim primerom budu podstrek i drugima i pokažu da je vredno ulagati u dobrobit zajednice u kojoj posluju i žive“, izjavila je Marija Mitrović, menadžerka programa filantropije u BCIF-u.

VIRTUS nagrada za 2012. godinu biće dodeljena u četiri glavne kategorije:
1.    Glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou
2.    Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
3.    Nagrada za malo i srednje preduzeće
4.    Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Pored ovih nagrada, biće dodeljena i četiri posebna priznanja:
1.    Nagrada za doprinos socijalnom uključivanju, koja se ove godine dodeljuje prvi put, u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU)
2.    Nagrada za podršku najinovativnijem projektu godine
3.    Nagrada za volontiranje
4.    Specijalna nagrada za medijski doprinos

Ceremonija proglašenja dobitnika će biti održana u Beogradu, u drugoj polovini januara 2013. godine. O dobitnicima nagrada će odlučivati nezavisni žiri koji čine ugledni pojedinci i stručnjaci iz sveta privrede, civilnog sektora, medija i marketinga.

Dodatne informacije, detaljni uslovi konkursa i prijavni formulari dostupni su na zvaničnom internet sajtu VIRTUS nagrade, www.bcif.org/virtus

Konkurs za program Aktivne zajednice

BCIF

Novi rok za podnošenje predloga projekata u oktobarskoj rundi programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Novi rok za podnošenje predloga projekata je
04. oktobar 2012. godine do 17 časova

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Aktivne zajednice, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org

Konkurs za podnošenje nacrta projekata za program Mi smo na mreži!

BCIF

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Mi smo na mreži!

Za program Mi smo na mreži! mogu se prijaviti lokalna udruženja građana koja se bave omladinskim pitanjima i čiju većinu članstva čine mladi od 15-30 godina, omladinske grupe koje deluju pod okriljem registrovanih udruženja građana ali imaju samostalne aktivnosti u odnosu na organizaciju čiji su deo i neformalne omladinske grupe sa maksimalnim iznosom budžeta do 200.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na upotrebu novih medija, društvenih mreža i informacionih tehnologija za podsticanje omladinskog aktivizma i participacije, usmeravanje pažnje na važne lokalne probleme i teme, pronalaženje odgovarajućih rešenja i podsticanje ljudi da aktivno učestvuju u njihovom sprovođenju.

Osnovni cilj programa Mi smo na mreži! je osnaživanje mladih ljudi da koriste nove medije, društvene mreže i informacione tehnologije kao sredstvo za podsticanje aktivizma među svojom generacijom i u svojoj zajednici i povećanje aktivnog učešća mladih u društvenim promenama.

Rok za podnošenje nacrta projekata je  29. oktobar 2011. godine.

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Mi smo na mreži!, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org.

Link

Konkurs “Dobrota”

DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE i BCIF

Konkurs “Dobrota”

Otvoren novi konkurs programa „Dobrota” Državne lutrije Srbije
Državna lutrija Srbije u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative, objavljuje četvrti konkurs „Dobrota“, kojim želi da podstakne udruženja građana u Srbiji da prijave svoje projekte koji će biti usmereni na unapređenje međugeneracijske saradnje, druženje i međusobnu podršku starih i mladih u lokalnim zajednicama širom Srbije. Kroz podršku projektima udruženja građana usmerenim na kulturno i društveno oživljavanje lokalnih zajednica putem razmene iskustava, veština i zanata, DLS želi da podstakne međugeneracijsku saradnju, solidarnosti i volonterski duh, koji su deo kulture i tradicije u Srbiji.

Formulare za prijavu projekata možete naći na veb sajtu Državne lutrije Srbije ili preuzeti ovde:
Konkurs za projekte.pdf
Prijavni formular.doc

Konkurs administrira Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), koji od 1999. godine sprovodi različite programe donacija. Do danas je BCIF podržao preko 700 projekata u iznosu od preko 3 miliona evra.

Sledeći svoje strateško opredeljenje i posvećenost razvoju društva, te posebno pomoć ranjivim grupama, Državna lutrija Srbije sprovodi program donacija „Dobrota“. U okviru ovog programa, putem različitih konkursa, finansiraju se raznovrsni projekti koji su u skladu sa strateškim ciljevima DLS-a. U okviru  programa „Dobrota“ do sada je dodeljeno 13 donacija u 12 lokalnih zajednica sa sredstvima od 6.314.306 dinara putem 3 javna konkursa.

Konkurs je otvoren do 22. avgusta 2011. godine.

BCIF

Državna lutrija Srbije

Bolje je udvoje – volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE (BCIF)

Poziv udruženjima građana u Srbiji za prijavu nacrta projekata “Bolje je udvoje” (volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom)

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) je doma a fondacija iji je cilj podsticanje aktivnog uklju ivanja gra ana i gra anki u društvene promene u Srbiji. BCIF podržava proces demokratske tranzicije i osnaživanje civilnog društva u Srbiji kroz razvoj aktivnih i stabilnih lokalnih zajednica. Od po etka rada (1999. godine) do danas BCIF je dodelio preko 700 donacija u ukupnom iznosu od preko 3 miliona evra.

BCIF sprovodi razli ite programe podrške inkluziji ranjivih grupa u Srbiji putem podrške projekata organizacija civilnog društva. U saradnji sa Fondacijom Skan i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i isto nu Evropu (CNF CEE) iz Holandije, pokre emo program Bolje je udvoje, nastoje i da podstaknemo udruženja gra ana na razvijanje i primenu modela Budi drugar/drugarica u Srbiji, kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Program se zasniva na iskustvima iz Holandije i prenošenju uspešnog holandskog modela, a sprovodi se istovremeno u tri zemlje: Srbiji, Crnoj Gori i Ukrajini. Program finansiraju Fondacija Skan i CNF CEE iz Holandije.

Šta model Budi drugar/drugarica podrazumeva?

Model budi drugar/drugarica je osmišljen za ljude koji pripadaju ranjivim društvenim grupama i imaju potrebu za podrškom. Cilj sprovođenja ovakvog modela jeste da ponudi priliku ranjivim grupama, u ovom programu deci i mladima sa invaliditetom, da budu aktivno uklju ene u društvo. Model se može primeniti u radu sa razli itim grupama, kao što su deca bez roditeljskog staranja, besku nici, OSI i drugi, sa ciljem da se proširi njihova mreža društvenih kontakata.

Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju pripadnike/ce ranjivih grupa sa volonterima/kama – ljudima koji su spremni da odvoje svoje vreme i posvete se druženju i zajedni kim aktivnostima. Biti drugar/drugarica zna i jednostavno biti tu za nekog drugog. Drugar/drugarica nikad ne treba niti sme da zameni osobu koja pruža stru nu podršku ili lana porodice. Drugar/drugarica je neko kome se može verovati, ko ume da sluša, ko ume da se druži i ko e provoditi vreme sa korisnicima/cama na raznim aktivnostima, kao npr. izlazak na kafu ili u bioskop, pozorište, šetnju. Od volontera/ki koji žele da budu drugari/drugarice se o ekuje da redovno, u kontinuitetu, provode vreme sa korisnicima/cama, i to periodi no (npr. tri sata nedeljno ili dva puta mese no).

Na osnovu procenjenih potreba i želja i jednih i drugih, deca i mladi sa invaliditetom se povezuju sa volonterima/kama u parove, kako bi imali zajedni ke aktivnosti. Odabranim volonterima/kama pruža se obuka, a nakon toga se povezuju sa decom ili mladima sa invaliditetom, prema sopstvenim kapacitetima i potrebama. Obe ciljne grupe, korisnici/ce, ali i drugari/drugarice, imaju koristi od ovih kontakata.

O programu Bolje je udvoje

BCIF sprovodi ovaj program sa idejom da podrži udruženja gra ana u Srbiji u razvijanju konkretnih projekata koji e se zasnivati na modelu budi drugar/drugarica za decu i mlade sa invaliditetom. Na osnovu prijava na konkurs, bi e odabrano 10 udruženja gra ana koja e dobiti finansijsku podršku u iznosu od po najviše 9.500,00 evra za sprovo enje svojih projekata. Za sve odabrane organizacije bi e obezbe en trening koji e držati holandske ekspertkinje, a pored obuke za primenu modela budi drugar/drugarica, trening ima za cilj i podsticanje saradnje me u organizacijama iz razli itih regiona u Srbiji. Neke od tema kojima e se trening baviti su: regrutovanje i obuka volontera/ki, selekcija volontera/ki i korisnika/ca i sastavljanje parova prema kapacitetima i potrebama, kao i profesionalna podrška volonterima/kama. U okviru treninga, organizacije e, uz pomo trenera, razviti detaljne planove aktivnosti svojih projekata.

Ko se može prijaviti?

Konkurs je namenjen udruženjima gra ana sa podru ja Srbije koja imaju iskustva i postignute zna ajne rezultate u direktnom radu sa mladima i decom sa invaliditetom, kao i udruženjima gra ana sa razvijenim volonterskim programima i iskustvom u direktnom angažovanju volontera/ki. Potrebno je da organizacije budu osnovane i da deluju u lokalnoj zajednici i da njima upravljaju ljudi iz te zajednice.

Udruženje se može prijaviti sa projektom u saradnji sa drugim udruženjima ili institucijama. Ukoliko je institucija partner na projektu, sredstva iz budžeta projekta mogu se koristiti samo za aktivnosti udruženja, ali ne i institucije.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, me unarodne organizacije, politi ke partije, verske organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Kriterijumi

Ideja programa je da podrži udruženja gra ana kroz finansijska sredstva, ali i prenošenjem neophodnih znanja i veština, da primene model budi drugar/drugarica u svoj rad, i time doprinesu poboljšanju kvaliteta života dece i mladih sa invaliditetom u Srbiji.

Od udruženja gra ana se o ekuje da osmisle i putem nacrta projekata predlože aktivnosti putem kojih e sprovoditi ovaj model, koji podrazumeva organizovanje dugoro ne volonterske podrške povezivanjem dece i mladih sa invaliditetom sa ljudima iz redovne populacije kroz druženje.

Nacrti projekata deset organizacija bi e odabrani za podršku i u eš e u programu na osnovu slede ih kriterijuma:

Organizacioni kapacitet udruženja

Najmanje tri godine iskustva i zna ajni rezultati udruženja u radu sa decom i mladima sa invaliditetom i/ili u direktnom radu sa volonterima/kama
Broj parova korisnik/ca – volonter/ka koje projekat okuplja.

Projekat je primarno usmeren na ugroženu grupu korisnika/ca, tj. na decu i mlade sa invaliditetom koji su društveno izolovani i nemaju pristup drugim programima podrške.

Aktivna uključenost dece i mladih osoba sa invaliditetom, članova porodice, volontera/ki i šire lokalne zajednice u planiranje i realizaciju projektnih aktivnosti.

Potencijal projekta za promociju i širenje modela budi drugar/drugarica u lokalnoj zajednici Kreativnost i inovativnost predloženih projektnih aktivnosti
Realisti  nost plana aktivnosti i budžeta

Korišćenje potencijala i resursa lokalne zajednice i udeo volonterskog doprinosa Mogućnost nastavka projekta nakon podrške BCIF-a

Prilikom odlučivanja vodi će se računa o geografskoj rasprostranjenosti projekata, kao i o zastupljenosti korisnika/ca sa razli itim vrstama invaliditeta (mentalni, fizi ki i senzorni).

Važni uslovi

Od organizacija se o  ekuje finansijsko u češće u projektu u iznosu od najmanje 500 evra po projektu.

Predvi   eno trajanje projekata je devet meseci, po  ev od 1. avgusta 2011. godine.

Neophodno je da organizacija u estvuje u itavom procesu koji program predvi a, uklju uju i sprovo enje projekta i trening sa obaveznim prisustvom po dva predstavnika/predstavnice organizacije.

Od udruženja se o ekuje posve enost i spremnost da odredi osobu koja e aktivno u estvovati u svim fazama ovog programa i biti odgovorna za koordinaciju parova korisnik/ca – volonter/ka u realizaciji pojedina nih projekata.

Sadržaj i plan programa

Program obezbe uje finansijsku podršku, trening i stalnu konsultativnu podršku za deset projekata udruženja gra ana, odabranih putem ovog konkursa. Podrška e se odvijati slede im tokom:

1.    Nakon procene svih prijava pristiglih na konkurs, bi e odabrano deset projekata za podršku – do 1. jula 2011. godine
2.    Po dva predstavnika/ce deset odabranih organizacija u estvova e na treningu koji e držati holandski stru njaci. Trening e imati za cilj da upozna u esnike/ce sa modelom budi drugar/drugarica i obezbedi organizacijama znanja i veštine neophodne za sprovo enje takvih projekata, kao i mogu nost da podrobnije planiraju aktivnosti i budžet. Tako e, trening e imati komponentu obuke za budu e mentore/ke za sprovo enje projekata budi drugar/drugarica u Srbiji – od 12. do 14.jula 2011. godine
3.    Udruženja koja u estvuju u programu ima e obavezu da, na osnovu treninga, razviju detaljan plan aktivnosti i detaljan budžet i podnesu ih BCIF-u – do 20. Jula 2011. godine
4.    Odobravanje projekata od strane BCIF-a i isplata donacija – do 31. jula 2011. godine
5.    Sprovo   enje podržanih projekata – od 1. avgusta 2011. godine do 31. marta 2012. godine.

Tokom svih faza programa udruženjima gra ana bi e omogu ene konsultacije sa osobljem BCIF-a i bi e im pružena adekvatna stru na podrška.

Procedura prijavljivanja:

Za prijavljivanje na konkurs potrebno je popuniti formular za prijavljivanje koji možete preuzeti na internet strani  www.bcif.org, ili tražiti da vam iz kancelarije BCIF-a pošalju mejlom.

Popunjeni formular pošaljite elektronski na i-mejl adresu:  prijave@bcif.org

Ukoliko niste u mogu nosti da pošaljete elektronsku verziju, pošaljite štampanu na adresu: BCIF, MajkeJevrosime 19/I, 106502 Beograd – Stari Grad

Ukoliko dokument šaljete poštom, obavezno nazna  ite: Prijava za konkurs Bolje je udvoje.

Svi kandidati dobi  e povratnu informaciju o prijemu prijave.

Rok za slanje prijava:

Prijave sa nacrtima projekata prima  će se do 20. juna 2011. godine.

Odluke o izboru nacrta projekata bi  e donete na slede  i način:

1.    Osoblje kancelarije BCIF-a pregleda sve prijave i pravi uži izbor kandidata prema osnovnim kriterijumima;
2.    Nezavisni selekcioni odbor donosi kona  nu odluku o kandidatima koji u  estvuju u programu.

Svi kandidati bi  e obavešteni o rezultatima konkursa najkasnije do 1. jula 2011. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Natalija Simovi  ,  natalija@bcif.org
Jelena Mihailovi  ,  jelena@bcif.org
Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)
Majke Jevrosime 19/I 106502 Beograd
Tel/faks: 011/ 3288 723 ( etiri linije) I-mejl:  prijave@bcif.org
Veb:  www.bcif.org

Link

Otvoren majski konkurs programa Aktivne zajednice

BCIF

Otvoren majski konkurs programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je 16. maj 2011. godine do 17.00 časova

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći ovde, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org .

Link

Socijalna tranzicija

BCIF

Socijalna tranzicija

Pronalaženje inovativnih i održivih načina za pružanje usluga onima kojima je pomoć preko potrebna je u srži socijalne tranzicije kojoj težimo. Smatramo da u ovom procesu važnan činilac mogu biti neprofitne organizacije koje su često u intenzivnom kontaktu sa ugroženim i marginalizovanim licima – stariji, osobe sa invaliditetom, žene, deca, mladi, HIV pozitivne osobe, zavisnici, siromašni, beskućnici itd.

U saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, pokrenuli smo program Socijalna tranzicija koji omogućava donacije do 1.500.000 dinara (15.000 evra) neprofitnim organizacijama koje imaju alternativna rešenja i inovativne pristupe u uspostavljanju i poboljšanju kvaliteta socijalnih usluga za osetljive društvene grupe.

Naša pomoć usmerena je na neprofitne organizacije koje se bave pitanjima socijalne brige i žele da doprinesu menjanju socijalnog sistema i prelasku na savremene metode prevencije i delovanja. Naročito podstičemo uključivanje samih korisnika u sprovođenje tretmana i usluga (npr. obuka roditelja dece sa posebnim potrebama da samostalno rade sa svojom decom), uključivanje volontera/ki kao i povezivanje institucija, lokalnih vlasti i privatnog sektora.

Kako konkurisati za program Socijalna tranzacija

Uputstvo za prijavljivanje
Prijavni formular
Obrazac za budžet

Rok za konkurisanje:
Projekti za program Socijalna tranzicija se podnose tokom cele godine, a Odbor za donacije odlučuje o projektima dva ili tri puta godišnje. Odbor za donacije samo preporučuje projekte Kooperativi holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, koja donosi konačnu odluku o tome koje inicijative će finansijski podržati.

Procedura dodele donacija
Za sve programe BCIF ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom javnog procesa selekcije projektni predlozi za program Socijalna tranzicije se razmatraju na četiri nivoa:
1. Kancelarija BCIF-a
2. Lokalni savetnici/ce
3. Odbor za Socijalnu tranziciju
4. Konačnu odluku o finansiranju projekata donosi Kooperativa holandskih fondacija za    centralnu i istočnu Evropu

Link

Konkurs za udruženja građana za program Uspešni fandrejzing

BCIF

Otvoren konkurs za udruženja građana za program Uspešni fandrejzing

U okviru programa Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva u Srbiji, Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) tokom 2011. i 2012. godine sprovodi program Uspešni fandrejzing. Program za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.
Program u svojoj prvoj fazi obuhvata tri modula edukacije o prikupljanju sredstava i izradu planova prikupljanja sredstava. U narednoj fazi BCIF dodeljuje donacije za tehničku podršku organizacijama čiji su planovi najbolje ocenjeni i one počinju proces prikupljanja sredstava u svojim mestima. Na završetku programa BCIF organizacijama isplaćuje isti iznos koji su organizacije prikupile, tj. prikupljena sredstva se na ovaj način dupliraju.
Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja postoje duže od 1 godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.

Popunjenu prijavu i motivaciono pismo je potrebno poslati do petka, 11. marta 2011. godine do 17h na tijana@bcif.org.

Više o programu i uslovima konkursa možete naći ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Konkurs za učešće u programu „Zelena lista Srbije”

BCIF

Konkurs za učešće u programu „Zelena lista Srbije”

U okviru programa Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva u Srbiji, BCIF u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) želi da podstakne i podrži lokalna ekološka udruženja građana u Srbiji kroz članstvo i rad u ekološkoj mreži Zelena Lista Srbije.

Ovim konkursom BCIF planira da izabere i uključi u rad ekološke mreže Zelena Lista Srbije, 12 lokalnih udruženja građana iz Srbije koje u svom delovanju imaju zaštitu životne sredine.  Izabrane organizacije imaće mogućnost da u naredne dve godine budu, uz Mlade Istraživače Srbije,  punopravne članice  mreže lokalnih ekoloških organizacija  Zelena Lista Srbije. Zajedničke inicijative budućih članica mreže realizovaće se u okviru ekološke kampanje Oplaneti se!, koja će imati za cilj rešavanje konkretnih problema u oblasti upravljanja otpadom i promociju reciklaže u Srbiji kroz aktivnosti na lokalnom i nacionalnom nivou.

Podrška ekološkim udruženjima  pružaće se u nekoliko faza:
– Na osnovu pristiglih prijava na konkurs biće izabrano 12 lokalnih ekoloških udruženja   građana, koje će u naredne dve godine zajedno sa Mladim Istraživačima   Srbije, koji imaju ulogu koordinatora mreže, biti članovi ekološke mreže   Zelena Lista Srbije
– Po dva predstavnika/ce iz 12 izabranih organizacija proći će treninge u okviru kojih će   dobiti potrebna znanja za uspešno sprovodjenje kampanje u oblasti upravljanja   otpadom i reciklaže. Pored toga, predstavnici/ce 12 izabranih organizacija će zajedno sa   predstavnicima BCIF-a i Mladim istraživačima Srbije osmisliti i detaljno razraditi plan   aktivnosti naredne ekološke kampanje Oplaneti se! Predviđena su tri trodnevna   seminara koji će biti organizovani u februaru, martu i aprilu 2011. godine.
– Nakon  završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji predlozi projekti dobiće   finansijsku podršku za sprovođenje aktivnosti u okviru ekološke kampanje Oplaneti   se!, koja će biti usmerena na rešavanje konkretnih problema u oblasti upravljanja   otpadom i promociji reciklaže.

Link