POZIVNICA

Vesti

POZIVNICA

Samouprava opštine Reske kao vodeći korisnik i njen partner opština Kanjiža Vas s poštovanjem pozivaju na okrugli sto koji će ujedno označiti i manifestaciju otvaranja projekta sa identifikacionim brojem HU-SRB/0901/2.1.3/086. Ovom prilikom će prisutni imati mogućnost da se upoznaju sa ciljevima projekta, glavnim koracima potrebnim za njegovo ostvarivanje i da daju svoje viđenje o mogućnostima rehabilitacije mrtvaje.

Mesto: Centar za konferencije i edukaciju, Reske
Felszabadulás u. 84.
Vreme: 23. novembar 2010.,  10 sati

PROGRAM

10:00 – 10:10 – Dobrodošlica

10:10 – 10:40 – Upoznavanje sa  IPA programom, uloga Mađarske neprofitne kompanije sa ograničenom odgovornošću za regionalni razvoj i urbanizam u sprovođenju projekata (VÁTI Nonprofit Kft.)

10:40 – 11:05 – Situacija koja je prethodila nastanku projekta, opravdanost rehabilitacije mrtvaje – stav opštine Reske (Samouprava opštine Reske)

11:05 – 11:25 – Značaj ostvarenja projekta sa tačke gledišta partnera, opštine Kanjiža (Samouprava opštine Kanjiža)

11:25 – 12:00 – Upoznavanje sa koracima ostvarenja projekta, kao i sa finansijskom dinamikom, i dinamikom aktivnosti (INNOV Hungaricum Kft.)

12:00 – 12:40 – Koktel ručak

12:40 – 15:00 – Okrugli sto sa učešćem opštinskih predstavnika o mogućnostima opravdanost rehabilitacije mrtvaje i sadržaju studije koja će se izraditi u vezi promovisanja održivog razvoja lokalnih prirodnih vrednosti

IZLOŽBA: lokalne vrednosti županije Čongrad i opštine Reske – Peter Beretzk, Klub Zaštite Prirode Reske