Hiljadu i po evra mesečno za kesu smeća

Vesti

Unija poslodavaca Srbije saopštila je juče da preduzeća na teritoriji Beograda (posebno srednja i velika) traže da se od 1. januara 2011. izjednači cena naplate odnošenja smeća za privredne subjekte i domaćinstva kao u drugim evropskim zemljama i da se u 2011. počne se uvođenjem tzv. kubnih kontejnera koji bi se postavljali u krugu preduzeća, što bi omogućilo naplatu po količini odnešenog smeća. U suprotnom, na proleće će biti organizovan bojkot plaćanja usluga JKP „Gradska čistoća“.

U Uniji podsećaju da „Gradska čistoća“ naplaćuje odnošenje smeća po zastarelim propisima iz stare Jugoslavije i to po metru kvadratnom prostorija preduzeća, a ne po kubikaži smeća. Tako srednje preduzeće „M-Prointex“ iz Mladenovca ima oko 20.000 m2 i za odvoženje smeća mesečno plaća čak 150.000 dinara iako mesečno ima kao otpad samo jednu veliku crnu najlon kesu kancelarijskog papira. „Ne napune ni pola kontejnera biorazgradivog otpada mesečno, ali ih to godišnje košta 1.800.000 dinara“, navodi se u saopštenju.

Takođe, preduzeće „Tihos“ iz Borče, koje zauzima 5.000 kvadrata, za odnošenje smeća plaća više od 36.000 dinara iako otpad reciklira i vraća u proizvodnju, a ostalo smeće spaljuje u ložionici koja greje čitav kompleks. U fabričkom krugu ne postoji nijedan kontejner, ali „Gradska čistoća“ godišnje naplati „Tihosu“ 432.000 dinara za odnošenje smeća. Vlasnik Branislav Cvetković tužio je „Gradsku čistoću“ i već četiri godine vodi sudski spor tokom koga je uz pomoć veštaka i svedoka dokazao da vozila i zaposleni u JKP „Gradska čistoća“ nikad nisu ušli u fabrički krug „Tihosa“. Međutim, ovo gradsko preduzeće ga tuži i traži skoro 40.000 EUR nadoknade za smeće koje nikad nije odneto i zatezne kamate, navodi se u saopštenju.