Podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

Konkursi

MINISTRASTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja


Uredba o utvrđivanju programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja za 2010. godinu

Link