Konkurs za (su)finansiranje implementacije LAP-a za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade Rok za dostavljanje predloga projekata je 23. april 2010. godine. Pravo učešća na konkursu: Pravo učešća na konkursima imaju lokalne samouprave koje imaju zvanično otvorenu kancelariju za mlade i imaju usvojen Lokalni akcioni plan za […]

Nastavi

‚Konkurs za (su)finansiranje implementacije LAP-a za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade Rok za dostavljanje predloga projekata je 23. april 2010. godine. Pravo učešća na konkursu: Pravo učešća na konkursima imaju lokalne samouprave koje imaju zvanično otvorenu kancelariju za mlade i imaju usvojen Lokalni akcioni plan za […]

Nastavi