Zapis sa oznakom ‘MINISTRASTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE’

Konkurs – podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća

malina, jagoda, visnja, borovnica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode , maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Predmet konursa
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za nabavku reprodukcionog materijala i proizvodnju sadnog materijala, odnosno za podizanje matičnih zasada višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice (u daljem tekstu: matični zasadi), za 2013. godinu (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka za gore navedene voćne vrste (u daljem tekstu: matični zasadi) kroz refundaciju troškova u visini od 100 % bez obračunatog PDV-a, za kupljene sadnice i podloge osnovne kategorije (u daljem tekstu: reprodukcioni materijal).

Podsticaji se koriste za sledeće investicije:
1) naknadu troškova kupovine reprodukcionog materijala,
2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva matični zasad.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1) preduzetnici;
2) pravna lica.

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 31. decembar, 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Link

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća i to: višnje, trešnje, šljive, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

PREDMET KONKURSA
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja merama ruralnog razvoja kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada višnje, trešnje, šljive, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013. godini (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji se odobravaju za investicije u nabavku prihvatljive nove:
1) mehanizacije za sadnju i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća;
2) mehanizacije i opreme za zaštitu voća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće;
3) mašina i opreme za navodnjavanje voća;
4) mehanizacije i opreme za berbu voća;
5) opreme, odnosno materijala za voćarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru;
6) traktora, motokultivatora i priključnih mašina i oruđa namenjenih upotrebi u voćarstvu;
7) opreme za pranje, prebir, kalibriranje, izbijanje, klasiranje, čuvanje, pakovanje, sortiranje, sušenje, poliranje i pakovanje voća; boks palete kao i ram palete za skladištenje voća u hladnjačama;
8) rashladne i pogonske opreme i delova opreme za hladnjače sa panelima;

Konkurs je otvoren do 31. decembra 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za dodelu sredstava subvencija u oblasti šumarstva za 2013. godinu za pošumljavanje goleti

planting treeMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava subvencija u oblasti šumarstva za 2013. godinu za pošumljavanje goleti u državnoj svojini u jesen 2012. godine

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja (16. april 2013. godine)

Konkurs pogledati OVDE

zp8497586rq

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume

forestMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2013. godinu

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja (16. april 2013. godine)

Konkurs pogledati ovde

zp8497586rq

Podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

MINISTRASTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja


Uredba o utvrđivanju programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja za 2010. godinu

Link