Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu  u 2010. godini Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu.             Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP […]

Nastavi

Bespovratna sredstva MSP-u

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2010. godinu Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa regionalnim agencijama/centrima za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Cilj programa je da pruži direktnu podršku razvoju konkurentnosti […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana. KORISNICI KREDITA Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu […]

Nastavi