Finansiranje projekata koji unapređuju kulturno stvaralaštvo žena

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje projekata koji unapređuju kulturno stvaralaštvo žena

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju kulturnog stvaralaštva žena na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine („Službeni list APV“, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  164.000,00 dinara  (slovima:stošezdesetčetirihiljadadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju kulturnog stvaralaštva žena u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  kulturnim stvaralaštvom sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta ženskih organizacija za unapređenje kulturne ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog kulturnog stvaralaštva.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

  • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
  • podatke o neprofitnoj organizaciji
  • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 11.12. 2009. godine.