Podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za pristupačnost službi

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za pristupačnost službi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za  fizičku raspoloživost i pristupačnost službi i usluga

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine („Službeni list APV“, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  258.000,00 dinara  (slovima:dvestapedesetosamhiljada dinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju arhitektonske pristupačnosti u lokalnom okruženjju  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za fizičku raspoloživost i pristupačnost službi i usluga

– preduzimanje aktivnosti za uklanjanje prepreka koje onemogućavaju jednako učešće građana/ki  u fizičkoj sredini

USLOVI KONKURSA:

1.        Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

  • osnovne podatke o lokalnoj samoupravi
  • popunjen konkursni  obrazac  uz opis projekta
  • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 14.12. 2009. godine, do 10 časova.