Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije Poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava iz Fonda za pilot projekte namenjenog primeni alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije Fond za pilot projekte, formiran u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalne politike […]

Nastavi

Inkluzivno obrazovanje

SAVE THE CHILDREN Inkluzivno obrazovanje Program za Srbiju Save the Children UK u okviru kampanje „STVARNO“ Konkurs za podnošenje predloga projekata koji promovišu inkluzivno obrazovanje u Srbiji Sredstva koja će biti dodeljena na ovom Konkursu prikupljena su putem SMS poruka koje su građani upućivali na broj 6898 kako bi podržali kvalitetno obrazovanje za svu decu. […]

Nastavi

Sufinansiranje troškova uvođenja sistema GLOBALGAP-a

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU Sufinansiranje troškova uvođenja sistema GLOBALGAP-a Konkurs za raspodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a, u 2009.godini Iznos podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u oblasti proizvodnje voća i povrća ne može biti veći od 400.000,00 dinara. Pravo […]

Nastavi