Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava kojima se ostvaruju ciljevi strategije i aktivnosti iz akcionog plana, stvaraju uslovi za razvoj omladinskog aktivizma i podstiče rad kancelarija za mlade na lokalnom nivou

Pravila konkursa

Ova uputstva predstavljaju pravila za pripremu, podnošenje i selekciju projekata lokalnih samouprava.

Ko može da se prijavi

Na konkurs se mogu prijaviti lokalne samouprave koje imaju Kancelariju za mlade; koje nemaju izrađen LAP; koje nisu obuhvaćene projektima koje je Ministarstvo omladine i sporta izvodi/lo u saradnji sa međunarodnim partnerima i udruženjima građana a koji se odnose na proces izrade LAP-a za mlade i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata,kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuje na na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

Prioritet

Prioritet na konkursu će imati: lokalne samouprave koje do sada nisu bile finansirane od strane Ministarstva omladine i sporta, lokalne samouprave koje imaju Zaključak Opštinskog (Gradskog) veća o ulasku opštine (grada) u proces izrade LAP-a za mlade, lokalne samouprave koje su prošle obuku na temu izrade LAP-a za mlade, lokalne samouprave koje imaju sistematizovano radno mesto

koordinatora Kancelarije za mlade, lokalne samouprave koje imaju formiran Savet za mlade.

Rok: 25. avgust 2009. god.