Sufinansiranje troškova uvođenja sistema GLOBALGAP-a

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Sufinansiranje troškova uvođenja sistema GLOBALGAP-a

Konkurs za raspodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a, u 2009.godini

Iznos podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u oblasti proizvodnje voća i povrća ne može biti veći od 400.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

 1. Fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstava
 2. Zemljoradničke zadruge
 3. Privredna društva
 4. Preduzetnici

Zemljoradničke zadruge i preduzetnici imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 119/08, 21/09 i 36/09) i ako su upisani u Registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Privredna društva imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisana u Registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Učesnici konkursa iz tačaka 1, 2, 3 i 4 moraju da imaju minimalnu površinu i to: za proizvodnju voća 2.5 ha, odnosno za proizvodnju povrća 0.5 ha, koje moraju biti upisane u Registar poljoprivrednog gazdinstva.

Uz zahtev  za dodelu podsticajnih sredstava prilaže se:

 • Kratak opis korisnika sredstava (delatnost, proizvodi, plasman, kretanje izvoza, očekivani rok za dobijanje sertifikata i sl.);
 • Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 • Fotokopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava za poljoprivrednike – fizička lica i zemljoradničke zadruge, koju izdaje Ministarstvo finansija-Uprava za trezor;
 • Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre za privredna društva i preduzetnike;
 • Finansijski izveštaj za 2008. godinu za privredna društva, zemljoradničke zadruge i  preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo;
 • Potvrdu o bonitetu Narodne banke Srbije za privredna društva i zemljoradničke zadruge;
 • Uverenje nadležnog poreskog organa da su izmireni svi porezi, doprinosi i druge javne dažbine, ne starije od 30 dana od datuma objavljivanja konkursa ;
 • ugovor sa konsultantskom organzacijom koji ne sme biti stariji od šest meseci;
 • Za konsultantsku organizaciju rešenje o upisu u registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti;
 • ugovor sa sertifikacionom organizacijom;
 • za sertifikacionu organizaciju dokaz o ispunjenju zahteva prema ISO Upustvu 65 (EN 45011) i odobrenje od Sekreterijata za sertifikaciju GLOBALGAP -a (FoodPLUS-Keln-Nemačka)

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija. Komisija će dati prednost zahtevima kod kojih:

 • Proizvođači već izvoze voće, odnosno povrće;
 • Projekti omogućuju rast proizvodnje i ukrupnjivanje površina;
 • Projekti omogućuju povećavanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • Projekti omogućuju visok stepen ekološke zaštite  i poboljšanje kvaliteta života.

Rok: 17.11.2009. godine.