Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

Konkursi

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave.
1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život graðana na njenoj teritoriji.
2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogoðena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera
4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim graðanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Mogu konkurisati: Jedinice lokalne samouprave

Iznos: Ukupan iznos sredstava:
1. 42.000.000 dinara
2. 6.000.000 dinara
3. 6.000.000 dinara
4. 18.000.000 dinara
5. 30.000.000 dinara
6. 18.000.000 dinara

Otvoren do: 12.09.2009.