Asistent za rad sa romskom decom

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE
Asistent za rad sa romskom decom

Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola s teritorije Republike Srbije, kojima je neophodna pomoć asistenta u nastavi u radu s učenicima romske nacionalnosti, radi poboljšanja njihovog opšteg obrazovnog nivoa

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Pored davanja podrške za nastavak započetih aktivnosti, istovremeno se podržava i stvaranje uslova koji obezbeđuju jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja za sve, posebno za onu decu i mlade koji su zbog svog etničkog porekla, socijalne deprivacije i sličnog, marginalizovana, disk

riminisana ili segregisana.

Cilj konkursa je da se identifikuju i podrže škole koje razvijaju obrazovnu praksu u skladu sa vrednostima inkluzivnog obrazovanja, kroz

• povećanje obuhvata učenika romske nacionalnosti

• obezbeđivanje kvalitetnog uključenja učenika romske nacionalnosti u obrazovni proces

• unošenje novina u relevantna dokumenta škole (na primer, Razvojni plan škole, Godišnji program rada ili sl.)

• stvaranje prijateljske, obrazovne sredine za svu decu

• razvijanje tolerancije među romskom i neromskom populacijom

• motivisanje učenika romske nacionalnosti za nastavak školovanja

• razvijanje saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom

• ugradnju novih kriterijuma i indikatora analizom primera pozitivne prakse

Osnovne škole koje konkurišu trebalo bi da pored opštih podataka dostave i popunjen prijavni formular, koji se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu prijava je 05. 06. 2009. godine

zp8497586rq