Konkurs za sufinansiranje projekata javnih glasila nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETRAIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata javnih glasila nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 5.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata javnog informisanja preko javnih glasila kojima su osnivači nevladine i druge neprofitne organizacije.

Sufinansira se izdavanje novina i proizvodnja radijskog i televizijskog programa,  internet prezentacije javnih glasila, kao i prevod televizijskog programa sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik.

Cilj konkursa je: razvoj raznovrsnosti medija, ostvarivanje prava građana na javno informisanje i obaveštenost, afirmacija multikulturalnosti AP Vojvodine,razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičkih programa, razvijanje građanske svesti i afirmacija demokratskih potencijala i podrška civilnom sektoru.

best backyard aquaponics

„font-weight: normal;“>Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru, kao i značaj projekta za razvoj civilnog sektora, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čiji osnivač ima sedište u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine i druge neprofitne organizacije koje: su registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa, a imaju dozvolu za emitovanje od RRA, izdaju novine koje imaju karakter javnog glasila, imaju internet prezentaciju koja ima karakter javnog glasila.

Prelagači mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu, izuzev javnih glasila koji emituju televizijski program, koji mogu podneti još jedan predlog za prevođenje emisija sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik.

Rok: 22.06.2009. god.

zp8497586rq