Demokratska praksa i održivi razvoj

Konkursi

Fond Braće Rokfeler
„Rockefeller Brothers Fund“
Demokratska praksa i održivi razvoj

Naziv programa

RBF Ključna mesta

Cilj programa/projekta

Demokratska praksa

CILJ: Poboljšati rad, odgovornost i transparentnost vlade putem sprovođenja sledećih strategija:

·         Podržati razvoj i sprovođenje unutrašnjih reformi u odabranim vladinim/državnim institucijama.

·         Pomoći vladinim zvaničnicima, parlamentarcima i novim liderima iz javnog sektora da steknu veštine neophodne za uspešno upravljanje.

CILJ: Jačanje grupa građana koji su aktivno uključeni u izgradnju demokratije putem sprovođenja sledećih strategija:

·         Pružanje podrške državnom obrazovanju i komunikacionim aktivnostima kojima se promoviše dublje razumevanje odgovornosti i koristi koje proističu iz stvaranja otvorenog društva, kao i osposobljavanje građana da učestvuju u demokratskim procesima.

·         Promovisanje građanskog angažovanja omladine, uključujući aktivnosti kojima se razvijaju liderske veštine i napore da nove ideje zažive u javnom životu i na svim društvenim nivoima.

·         Jačanje građanskog društva kao bitnog činioca robusne demokratske političke kulture.

Održivi razvoj

CILJ: Podržati napore na stvaranju i negovanju ekonomski, ekološki i socijalno održivih urbanih i ruralnih zajednica kroz procese koji će podrazumevati aktivno učešće raznih zainteresovanih strana/interesnih grupa i primenu sledećih strategija:

·         Podsticanje  stvaranja i sprovođenja eksperimentalnih urbanih, ruralnih i regionalnih planova koji podrazumevaju aktivno učešće javnosti.

·         Promovisanje inkluzivne saradnje kako bi se podstaklo racionalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa.

·         Pružanje podrške naporima koji se ulažu na integrisanju znanja, vr

get your ex back read more

ednosti i veština neophodnih za održivi razvoj u sistem formalnog obrazovanja i doživotno obrazovanje.

Oblast podrške

Vidi pod ‘’Cilj programa“

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo/zahtev za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektonskoj formi na:  grants@rbf.org ili „on line“ na onlineapplication@rbf.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mada je Fond do sada davao donacije organizacijama i programima koji su bili od posebnog interesa, prosečni iznos sredstava koja se dodeljuju je 75.000 USD. Ova suma se obično isplaćuje u toku jedne godine a ne duže od tri.

Trajanje projekta

Od jedne do tri godine

Ograničenja i Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Haki Abazi, Program oficir za zapadni Balkan

437 Madison Avenue, 37th floor, New York, 10022-7001
Tel: 212-812-4200, Faks: 212-812-4299

E-mail: grants@rbf.org; onlineapplication@rbf.org

www.rbf.org

zp8497586rq