PROGRESS ; Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice

Konkursi

Evropska komisija
PROGRESS – Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice.

Evropska komisija – Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj Programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Socijalne agende 2005-2010, ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice Evropske unije, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, nevladine organizacije, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od 2 meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću od 350-500 hiljada evra.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju od 12 do 24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije d

ozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina fluktuacije sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

–          Zapošljavanje (Employment): Miona Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, mionap@merr.sr.gov.yu (zamenik člana Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije);

–          Uslovi rada (Working Conditions): Jelena Miljković, Ministarstvo rada i socijalne politike, jelena.miljkovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Socijalna zaštita i socijalna inkluzija (Social Protection and Social Inclusion): Biserka Terzić, Ministarstvo rada i socijalne politike,biserka.terzic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Borba protiv diskriminacije (Non-discrimination and Diversity): Ivana Banković, Ministarstvo rada i socijalne politike,ivana.bankovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Rodna ravnopravnost (Gender Equality): Ana Milčanović, Ministarstvo rada i socijalne politike, ana.milcanovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije: Ivan Sekulović, Ministarstvo rada i socijalne politike,isekulovic@minrzs.sr.gov.yu.

zp8497586rq