Konkurs za podsticajna sredstva

Konkursi

SIEPA
Konkurs za podsticajna sredstva

Agencija za promociju izvoza i strana ulaganja SIEPA raspisala je  novi konkurs za podsticajna sredstva namenjena srpskim izvoznicima.

Sredstva će biti odobrena za ulaganje u proizvodnju i to od 2.000 do 5.000 evra po novom radnom mestu, pri čemu je uslov da se otvori najmanje 50 radnih mesta i da je investicija vredna najmanje između milion i tri miliona evra, u zavisnosti od stope nezaposlenosti u opštini u kojoj se ulaže.

Za investicije u sektoru usluga ulagači mogu dobiti između 2.000 i 10.000 evra po novom radnom mestu, a uslovi su investicija od najmanje 500.000 evra i otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta.

Ulagači u sektor istraživanja i razvoja mogu dobiti između 5.000 i 10.000 evra za investiciju od najmanje 250.000 evra uz otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta.

Iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih prema kriterijumima:

reference investitora,

udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih preduzeća u istom sektoru,

održivost investicije/trajnost poslovanja,

efekti investicije vezani za istraživanje i razvoj,

efekti investicije na ljudske resurse,

uticaj investicije na životnu sredinu,

obim međunarodnog prometa usluga za investicije u sektoru usluga,

efekti investicije na razvoj opštine

podrška lokalne samouprave u realizaciji investicije.

Prijave za dodelu sredstava podnose se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti dodeljivana izabranim kompanijama u skladu sa ukupnim brojem bodova. Isplata će biti vršena periodično tokom trajanja projekta u jednakim iznosima od 25 % vrednosti dodeljenih sredstava i to:

     po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;

     po dobijanju građevinske dozvole;

     po dobijanju upotrebne dozvole;

     po ostvarenju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Konkurs je otvoren 03. marta, a  prijavljivanje traje do 24. aprila.

zp8497586rq