Isplata treće rate javnog duga poljoprivrednim penzionerima

Vesti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Isplata treće rate javnog duga poljoprivrednim penzionerima

Isplata treće, pretposlednje rate javnog duga poljoprivrednim penzionerima počeće 17. januara, a oko 223.000 penzionera u proseku će dobiti po 23.000 dinara. Uz isplatu javnog duga, stići će i drugi deo penzije za decembar.

Na predlog Ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Srbije donela je odluku da se penzionerima – poljoprivrednicima, pretposlednja rata duga, koji je na naplatu trebalo da dođe, prema Zakonu o javnom dugu, u prvoj polovini 2008. godine, izmiri ranije.

Iz budžeta Srbije za ove namene Republičkom fondu PIO preneto je četiri milijarde i 860 miliona dinara na ime glavnice i pripadajućih kamata.