Peta međunarodna koneferncija o MSP

Vesti

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Peta Međunarodna konferencija o malim i srednjim preduzećima
U organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja 23. novembra su održali u Sava centru Petu Međunarodnu konferenciju o malim i srednjim preduzećima (MSP) pod nazivom „MSP i preduzetništvo – Transformacija balkanske privrede“.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić rekao je, otvarajući Konferenciju, da se ekonomije balkanskih zemalja razvijaju zahvaljujući procesu prelaska na tržišnu ekonomiju i beneficijama kroz proces evropskih integracija. On je dodao da zemlje regiona moraju bolje sarađivati, naročito u oblasti razvoja MSP gde postoji značajan potencijal za napredak i naveo podatak da MSP u Srbiji sada stvaraju 60.000 novih radnih mesta svake godine.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja posvetilo je godišnju MSP konferenciju izazovima i prilikama sa kojima se susreću vlade na Balkanu, a u cilju pružanja daljeg podsticaja za razvoj MSP uz veću međunarodnu saradnju. U pitanju su dva aspekta: (1) bolja saradnja zasnovana na već postignutom napretku i (2) otklanjanje preostalih barijera vezanih za međunarodnu trgovinu i investiranje, čime će se smanjiti ekonomski troškovi.

Konferencija je okuplja predstavnike Evropske komisije i zemalja Balkana, a usredsrediće se na pitanja praktičnih načina za bolju saradnju u interesu MSP širom regiona. Teme o kojima će se govoriti obuhvataju podršku preduzetništvu na Balkanu, pristup kapitalu, poboljšanje međudržavne saradnje, strane direktne investicije i podugovorne mogućnosti za MSP, saradnju na planu inovacije i istraživanja i poboljšanje sistema garancije kvaliteta.

Igor Brkanović, pomoćnik ministra zadužen za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo istakao je da su svim zemljama u regionu potrebne dobre MSP strategije i njihovo sprovođenje i ukazao na Evropsku povelju o malim preduzećima kao na primer saradnje između Evropske komisije i zemalja zapadnog Balkana, koja je već rezultirala u poboljšanom poslovnom okruženju za MSP.

Centralno evropska inicijativa je glavni pokrovitelj konferencije, koju su podržali i program ENTRANSE Kraljevine Norveške i Međunarodna organizacija rada (ILO).