Održana Prva konferencija povodom projekta revitalizacije pograničnih mrtvaja reke Tisa u Kanjiži

OPŠTINA KANJIŽA, ICR SUSEDSKI PROGRAM: Revitalizacija mrtvaja reke Tisa, Konferencija I Održana Prva konferencija povodom projekta revitalizacije pograničnih mrtvaja reke Tisa u Kanjiži U okviru projekta “Povećanje ekološkog potencijala pograničnih mrtvaja reke Tise“,Broj ugovora: 06SER02/02/007 finansiranog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju u okviru SUSEDSKOG PROGRAMA, održavana je prva konferencija o toku projekta i važnosti revitalizacije mrtvaja. […]

Nastavi

Četvrta tranša kratkoročnih kredita

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ČETVRTA TRANŠA KRATKOROČNIH KREDITA ZA POLJOPRIVREDU U UTORAK 27. NOVEMBRA Na osnovu ugovora, sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o administriranju kredita namenjenih poljoprivredi, 12 banaka u Srbiji će u utorak 27.novembra 2007. u 9 časova početi prijem zahteva za četvrtu tranšu kratkoročnih kredita u ukupnom iznosu od 500 000 000 dinara. Reč […]

Nastavi