UNDP – Javni poziv za podr za podršku institucijama Vlade Srbije, AP Vojvodine i jedinicama lokalnih samouprava (JLS) u oblasti energetske efikasnosti

Konkursi

UNDP

Javni poziv za podrpodršku institucijama Vlade Srbije, AP Vojvodine i jedinicama lokalnih samouprava (JLS) u oblasti energetske efikasnosti

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) poziva institucije u nadležnosti Vlade Srbije, AP Vojvodine, te jedinice lokalnih samouprava (JLS) da se prijave na konkurs u skladu sa dole navedenim kriterijumima i prijavnim obrascem.

Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od relevantnih institucija radi selekcije onih koje imaju najveći potencijal i interes za investiranje u projekte unapređenja energetske efikasnosti kroz model javno-privatnog partnerstva, odnosno model ugovora o energetskim uslugama(ESKO) za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz javnog sektora.

UNDP će uraditi izradu ESKO projektne dokumentacije za najmanje 5 izabranih objekata. ESKO projektna dokumentacija obuhvata:
– Detaljan energetski pregled objekta;
– Studiju izvodljivosti za ESKO projekat koja obuhvata analizu postojećeg stanja, predlog mera energetske efikasnosti, proračun kapitalnih i operativnih troškova i finansijsku analizu projekta;
– Tehničku specifikaciju oprema i radova;
– Procena da li je studija tj projekat ESKO atraktivan
– Tendersku dokumentaciju za ESKO projekat;
– Nacrt ugovora o energetskom učinku kroz primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti javnih objekata i uštedama u operativnim troškovima tih objekata, u skladu sa Pravilnikom o energetskoj usluzi („Sl. Glasnik RS”,br. 80/2022).

Ovakve inicijative će podstaći i sprovođenje Zelene agende u Srbiji, budući da će dovesti do smanjenja korišćenja fosilnih goriva i smanjiti količinu zagađujućih čestica u vazduhu.

Šta je ESKO poslovni model?
ESKO je u Evropskoj Uniji prepoznat kao način za mobilizaciju privatnog kapitala i kao prilika za otvaranje novih zelenih radnih mesta. Zasnovan je na ideji da kompanija inicijalno ulaže svoja sredstva u izvođenje radova na zgradama i komunalnim sistemima kako bi smanjila potrošnju energije i troškove i ostvarila povraćaj ulaganja i profit od ostvarene uštede energije i budžeta u definisanom vremenskom periodu. Važno je naglasiti da javni sektor ne koristi sopstvene resurse, niti mu je potreban kredit za ulaganje u mere EE.

Jednostavno rečeno, u ESKO modelu postoje najmanje dve strane: privatna kompanija (ESKO kompanija) i klijent (javni partner ili privatna kompanija). Klijent angažuje ESKO kompaniju specijalizovanu za integrisana rešenja u smislu pružanja usluge uštede energije koja značajno smanjuju potrošnju energije. Kompanija ulaže sopstvena ili kreditna sredstva u rešenja koja smanjuju troškove klijenta, a klijent, zahvaljujući uštedi na režijskim troškovima (potrošnja energije i održavanje sistema), vraća uložena sredstva i planiranu naknadu za usluge ESKO kompaniji.
Važno je naglasiti da se povraćaj na samu investiciju ostvaruje kroz uštede, koje prema analizama mogu iznositi i više od 50%. Otplata se dogovara u određenom vremenskom periodu u kojem ESKO kompanija vraća investiciju i ostvaruje profit, a nakon isteka ugovora sa ESKO kompanijom klijentu ostaje čista finansijska ušteda zahvaljujući smanjenim troškovima i poboljšanoj infrastrukturi (objekat, sistem javne rasvete).

TRENUTNI I PRETHODNI RAD UNPD-A NA TEMU ENERGETSKE EFIKASNOSTI

1. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike (MRE) Republike Srbije (RS) i Razvojnom bankom Saveta Evrope (CEV) i u neposrednoj saradnji sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa (UZZPRO) sprovodi projekat predviđen za pripremne aktivnosti (PA) za sprovođenje programa: „Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti“ (EEZCV).

Predloženi višegodišnji program ima za cilj energetsku obnovu (EO) zgrada centralne vlasti (ZCV) u skladu sa članom 5 Direktive o energetskoj efikasnosti (2012/27 / EU) (EED). Program obuhvata EO do 28 zgrada centralne vlasti u Beogradu ukupne površine 208.000 m2, od čega je 50% zgrada pod zaštitom. Program bi za rezultat trebalo da ima najmanje 30% smanjenja potrošnje primarne energije, oko 20% smanjenja CO2, poboljšanje uslova rada, poboljšanje bezbednosti na radu i oko 29% uštede u operativnim troškovima za energiju. Pored toga, program treba da doprinese zaštiti i očuvanju zgrada kulturne baštine.
Glavne pripremne aktivnosti predviđene projektom su: obezbeđivanje tehničkih usluga, izrada energetskih sertifikata za odabrane zgrade za postojeće stanje (u skladu sa relevantnim zakonom), izrada detaljnih energetskih pregleda (DEP) zgrada, izrada studija opravdanosti (SO) za odabrane zgrade i izrada projektne dokumentacije različitog nivoa složenosti, a na osnovu rezultata DEP-a.

2. UNDP u saradnji sa Fondom za mobilizaciju resursa Slovačkog povereničkog fonda (RMF SVK) realizuje projekat: “Energetska efikasnost zgrada centralne vlasti – Studija izvodljivosti za EE obnovu zgrade SIV 3“. Glavne aktivnosti predviđene projektom su: izrada elaborata EE za zgradu SIV 3, izrada izveštaja o detaljnom energetskom pregledu za zgradu SIV 3 i izrada studije izvodljivosti u vezi energetske obnove zgrade SIV 3.

3. UNDP je u periodu 2016-2021. godine implementirao projekat „Smanjenje barijere za promovisanje i uvođenje sistema energetskog menadžmenta u opštinama Srbije“. Cilj projekta bio je uvođenje i primena sistema energetskog menadžmenta u opštinama, u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije. Pored toga, projekat je promovisao ulaganja u energetsku efikasnost u javnim zgradama i opštinskim službama u Srbiji. Vrednost projekta bila je 2.3 miliona američkih dolara (direktna donacija od strane GEF-a) i 0,2 miliona američkih dolara od strane UNDP. Neki od ključnih rezultata u ovoj oblasti uključuju:
uštedu energije od 1.310 TJ i smanjenje emisije CO2 od 123.379 tona tokom 15 godina životnog veka. Ukupna investicija u energetsku efikasnost u opštinskim zgradama tokom trajanja projekta iznosila je 15 miliona američkih dolara.
32 opštine i grada su formalno usvojile i započele implementaciju EMS-a i EMIS-a potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa UNDP-om. Pored toga, 22 opštine su započele implementaciju EMS-a i EMIS-a bez potpisivanja MoR-a sa UNDP-om.
Energetsku povelju potpisalo je 137 od 173 opštine, što je skoro 80% svih opština u Srbiji.
Ukupno 125 lica prošlo je obuku za energetski menadžment u opštinama tokom trajanja Projekta, od kojih je 113 lica steklo licencu energetskog menadžera.

4. Projekti u pripremi
UNDP je, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike takođe podneo predlog projekta Zelenom klimatskom fonda (GCF): „Renoviranje javnih zgrada radi dostizanja približno nulte potrošnje energije“. Projekat će omogućiti da se obezbedi dodatno finansiranje za tzv. „duboko“ renoviranje javnih zgrada, posebno zgrada centralne vlasti i zgrade Palate Srbija radi dostizanja standarda nulte potrošnje energije. Projekat treba da bude deo nacionalnog programa za dostizanje standarda nulte potrošnje energije u skladu sa obavezama RS koje proističu iz odluke Ministarskog saveta Energetske Zajednice. Očekuje se da GCF odobri sredstva u 2023. godini.

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA 15. sep. 2023. godine

KONTAKT INFORMACIJE
Za više informacija posetite: zelena-agenda.euzatebe.rs
Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati elektronski na adresu: energetskaefikasnost.rs@undp.org ili pozvati telefonom na broj: +381638627288

Detaljnije