Javnog poziva udruženjima građana za predaju predloga projekata za pružanje usluga socijalne podrške povratnicima/cama

UNDP Javnog poziva udruženjima građana za predaju predloga projekata za pružanje usluga socijalne podrške povratnicima/cama Beograd, 17. oktobar 2022. godine – Uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje Javni poziv za predloge projekata koji će doprineti integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji, posebno onih koji pripadaju romskoj populaciji. […]

Nastavi

Javni poziv za inovativna rešenja za dekarbonizaciju koja doprinose pravednoj zelenoj tranziciji u Srbiji

UNDP Javni poziv za inovativna rešenja za dekarbonizaciju koja doprinose pravednoj zelenoj tranziciji u Srbiji Uz podršku Vlade Japana i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, u okviru projekta „Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji objavljuje Javni poziv za inovativna rešenja […]

Nastavi

Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije

UNDP Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije Uz podršku Evropske Unije, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavio je danas Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije. Cilj ovog […]

Nastavi