MINISTARSTVO ZDRAVLjA REPUBLIKE SRBIJE – Obaveštenje – Javni poziv

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLjA REPUBLIKE SRBIJE

Obaveštenje – Javni poziv

Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane za koje postoji pravni osnov da se finansiraju iz budžeta) da do 18. jula 2023. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, za 2024, 2025. i 2026. godinu, shodno dopisima u prilogu, na obrascima: matrica M1 i M2 sa Specifikacijom troškova i Prilogom 1.

Detaljnije