MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini.

Konkurs se odnosi na:
1.) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
2.) komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije)

Za izvođenje radova na kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i komasaciji u 2023. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 91.658.000 dinara.

Radovi na kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta izvode se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina.

Radovi, odnosno ulaganja u komasaciji (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije) izvode se na teritoriji Republike Srbije.

Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje navedenih radova.

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude:
– ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta
– jedinica lokalne samouprave

Prijave na konkurs se podnose od dana objavljivanja na internet stranici uprave za poljoprivredno zemljište, a rok za podnošenje prijava za:
1.) Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta je 1. septembar 2023. godine
2.) Komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije) je 5. jun 2023. godine

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2023. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2023. godini, (NE OTVARATI) ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/328-15-41, 011/ 334-80-46 i 011/328-20-39 svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova.

Detaljnije