UNDP – Javni poziv za podršku institucijama Vlade Srbije, AP Vojvodine i jedinicama lokalnih samouprava (JLS) u oblasti energetske efikasnosti

Konkursi

UNDP

Javni poziv za podršku institucijama Vlade Srbije, AP Vojvodine i jedinicama lokalnih samouprava (JLS) u oblasti energetske efikasnosti

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) poziva institutcije u nadležnosti Vlade Srbije, AP Vojvodine, te jedinice lokalne samouprave(JLS) da se prijave na konkurs u skladu sa dole navedenim kriterijumima i prijavnim obrascima.

Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od relevantnih institucija radi selekcije onih koje imaju najveći potencijal i interes za investiranje u projekte unapređenja energetske efikasnosti kroz model javno-privatnog partnerstva, odnosno model ugovora o energetskim uslugama(ESCO) za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz janog sektora.

UNDP će uraditi ESCO projektnu dokumentaciju za najmanje 5 izabranih objekata.

Prijave se mogu podnositi od 23. maja do 05. jula 2023. godine. Ukoliko ne bude dovoljno kvalitetnih prijava dostavljenih do 05. jula, odnosno ukoliko se ne izabere najmanje 5 objekata za koje će se raditi ESCO projektna dokumentacija, uzeće se u razmatranje i prijave dostavljene nakon 5.jula odnosno najkasnije do 15. Septembra 2023.

Detaljnije