Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2021. godini

Konkursi

NSZ

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2021. godini

Rok: do utroška srdstava, a najkasnije do 31.12.2021. g.

Detaljnije