Konkurs – lovstvo

Konkursi

huntingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – lovstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2013. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 31.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Izrada i realizacija programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine u iznosu do 23.900.000,00 dinara, i to za:
a)  Izgradnju lovno – tehničkih objekata:
•        prihvatilišta za fazanske piliće,
•        bunara i pojilišta za divljač i
•        uređenje poligona za fazane.

b) Rekonstrukcija lovno tehničkih objekata u lovištima posebne namene-rekonstrukcija ograde lovišta posebne namene u iznosu do 2.000.000,00 dinara..

2. Naučno-istraživački i stručni rad u ukupnom iznosu do 1.100.000,00 dinara, i to za:
a) istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2014/2015 godinu;

b) naučno-istraživački rad u delatnosti lovstva;

3. Druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu – nabavka opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini u iznosu do 4.000.000,00 dinara , i to za:
•        računare,
•        lovočuvarska odela,
•        dvoglede i
•        drugu opremu – moped.

Konkurs traje:  do 31.10.2013.

Detaljnije