Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu

Sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu dodeljuju se u ukupnom iznosu od 10.440.000 dinara, prema sledećem:

1)  8.900.000 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U SLEDEĆIM OBLASTIMA:

 1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
 2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
 3. razvoj lokalne zajednice
 4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
 5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
 6. programa za obrazovanje
 7. programa za omladinu
 8. programa za stara lica
 9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
 10. razvoja civilnog društva
 11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
 12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
 13. volonterstva
 14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
 15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
 16. aktivnosti penzionerskih organizacija
 17. neformalnog obrazovanja
 18. afirmisanja ženskih prava
 19. za razvoj javnog informisanja
 20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

2) 1.540.000,00 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U OBLASTI POLJOPRIVREDE (organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, edukacija i stručno savetovanje, marketing, prekogranična saradnja, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja – zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme).

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) sa sedištem u opštini Kanjiža, odnosno one koje imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Rok za podnošenje prijave je 7. april 2017. godine.

Detaljnije