Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    Sprovode građanski nadzor nad radom institucija nadležnih za transparentnost vlasništva u medijima, zaštitu konkurencije, kontrolu državne pomoći i oglašavanje organa javne vlasti i javnih preduzeća; prate tokove budžetskog novca opredeljenog za […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Unapređivanje demokratskih praksi i institucija

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Unapređivanje demokratskih praksi i institucija Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    Doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja; identifikuju sistemske probleme u primeni ovog prava i predlažu načine njihovog razrešavanja; •    Zagovaraju širenje prava na pristup informacijama od […]

Nastavi

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2017. godini Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 6.000.000,00  dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  3.000.000,00  […]

Nastavi