Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    doprinose informisanom učešću što većeg broja organizacija građanskog društva kao i neformalnih grupa građana u reformskim procesima; •    omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    doprinose otvaranju dijaloga unutar romske zajednice o običajima i obrascima života koji otežavaju lični razvoj i društvenu pokretljivost pripadnika zajednice, predlažu nove održive modele emancipacije i podržavaju članove zajednice da usvoje nove prakse; •   […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; i/ili predlažu modele njihove primene naročito u oblasti obrazovanja i […]

Nastavi